Медична сестра старша
             
Полтавського дошкільного навчального закладу

                            ( ясла – садок ) № 44 « Волошка»

                             Арсенчук Тетяна Алимівна


                   

 План роботи медичного працівника

з/п

Зміст роботи

 

1.

1.1

І. Організаційна робота

Скласти та затвердити план, графік роботи старшої медичної сестри та лікаря.

1.2

Прийом дітей новачків до ДНЗ за наявності усієї необхідної документації.

1.3

Брати участь у п’ятихвилинках і нарадах у дитячій поліклініці.

1.4

Систематичне ведення усієї обов’язкової медичної документації за встановленою формою.

1.5

Брати участь у педнарадах, нарадах за участю завідуючої, на які виносяться питання фізичного виховання та зміцнення здоров’я дітей.

1.6

Аналіз стану захворюваності з медичним і педагогічним персоналом ДНЗ.

1.7

Участь у батьківських зборах.

1.8

Узагальнення спільно з лікарем результатів роботи щодо харчування і розглядання їх на нарадах.

1.9

Робота з батьками дітей за питаннями організації харчування в домашніх умовах.

1.10

Проведення подачі заявок на медикаменти, придбання медикаментів, списання їх за нормами.

2.

2.1.

ІІ. Лікувально-профілактична робота

Проведення антропометричних вимірювань дітей:

  • ясельна група

  • садова група

2.2

Організація поглибленого медогляду дітей 3-6 років лікарями-спеціалістами.

2.3

Проведення профілактичних оглядів у всіх вікових групах.

2.4

Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, забезпечення їхньої ізоляції до прибуття батьків.

2.5

Обстеження дітей та працівників на ентеробіоз.

2.6

Проведення оглядів дітей після хвороби та профвідпусток батьків.

2.7

Проведення диспансеризації дітей, які мають хронічні захворювання.

2.8

Складання та затвердження плану оздоровлення дітей диспансерної групи.

2.9

Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей, виконанням режиму дня.

2.10

Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та термічною обробкою продуктів.

2.11

Складання перспективного та щоденного меню.

2.12

Забезпечення вхідного контролю за якістю продуктів.

2.13

Перевірка якості приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу.

2.14

Контроль за закладкою продуктів.

2.15

Контроль за зберіганням та термінами реалізації продуктів, що швидко псуються.

2.16

Контроль за харчуванням дітей та дотриманням методики його проведення.

2.17

Забезпечення медичного кабінету необхідними ліками та медичними інструментами.

3.

3.1

ІІІ. Оздоровлювальна робота

Розробка раціонального режиму роботи всіх вікових груп:

  • навчальний рік,

  • літній період.

3.2

Розробка комплексів загартовуючих процедур

3.3

Створення картотеки комплексів загартовуючих процедур.

3.4

Проведення до початку оздоровчого періоду поглибленого огляду дітей (з повною антропометрією), накреслення плану оздоровлювальних заходів.

4.

4.1

ІV. Протиепідемічна робота

Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням.

Аналіз виконання плану.

4.2

Доведення до відома батьків термінів щеплення дітей.

4.3

Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимом згідно з інструкцією.

4.4

Контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих та мийних засобів.

4.5

Проведення планового обстеження всього персоналу на кишкову паличку.

4.6

Проведення обстеження дітей на педикульоз та коросту.

4.7

Проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями.

4.8

Контроль за проведенням ранкового прийому дітей.

4.9

Складання плану проходження та контроль за термінами проходження персоналом медогляду.

4.10

На час карантину контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках.

4.11

Складання плану заходів під час наявності інфекційних захворювань, контроль за їх виконанням.

4.12

Навчання технічного персоналу методики проведення хлорного режиму.

4.13

Суворий контроль за прийомом дітей, які хворіли на кишкові інфекції.

5.

5.1

V. Санітарно-гігієнічна робота

Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків.

5.2

Контроль за повітряно-температурним режимом.

5.3

Контроль за виконанням працівниками правил особистої гігієни.

5.4

Контроль за своєчасним виконанням графіку зміни постільної білизни, рушників та якістю прання.

5.5

Контроль за проведенням поточних та генеральних прибирань та розподілом обов’язків між персоналом груп.

5.6

Контроль за виконанням правил миття посуду (дезинфекції) в групах.

5.7

Контроль за дотриманням вимог під час карантину.

5.8

Проведення санмінімумів із працівниками ДНЗ.

6.

6.1

VІ. Санітарно-просвітницька робота

Проведення співбесід із батьками та працівниками ДНЗ з підвищення санітарно-гігієнічних знань.

6.2

Проведення бесід і консультацій із батьками з питань раціонального харчування, профілактики різних видів захворювань, попередження дитячого травматизму.

6.3

Проведення індивідуальних бесід із батьками про стан здоров’я.

6.4

Випуск „Санбюлетню”:

  • Нормативно-правова база щодо організаціїї харчування в ДНЗ

  • Раціональне харчування вдома

  • Профілактика щеплення таїх значення для здоровя дітей»

  • Профілактика лишаю у дітей

6.5

Робота „Школи молодих батьків”.

6.6

Надавати інформацію батькам у вигляді листівок про термін проведення профщеплень та профоглядів.

6.7

Приймати участь в організації „Дня здоров’я”.

6.8

Повідомлення персоналу та батьків про наявність просвітницької літератури та літератури з профілактики різних інфекційних захворювань.

7.

 

7.1

VІІ. Робота лікаря і медичної сестри з диспансерною групою дітей

Поглиблений огляд дітей з проведенням повної антропометрії та записом до історії розвитку дитини.

7.2

Введення елементів коригуючої гімнастики на заняттях з фізичного виховання для дітей з порушенням осанки, сколіозом, плоскостопістю.

7.3

Організація дієтичного харчування дітей із захворюваннями печінки, нирок та ДЖВП згідно з довідкою дільничного лікаря.

7.4

Обовязковий огляд дітей диспансерної групи за їхнім профілем лікарями-спеціалістами під час відвідування ними дитячого закладу.

7.5

Аналізування захворюваності дітей диспансерної групи.

7.6

Інформація для батьків, діти яких перебувають на „Д” обліку у вигляді листівок, пам’яток, порад.