Програмно-методичне забезпечення закладу
  

Основним нормативним документом, який визначає вимоги до змісту та обсягу дошкільної освіти, її пріоритети, є Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція, 2012 р.), спрямований на оновлення принципів, цілей, змісту, технологій виховання, розвитку і навчання дітей Базовий компонент дошкільної освіти грунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", інших нормативних актах стосовно дитинства. Зміст Базового компонента дошкільної освіти побудовано відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентнісного підходу, тобто спрямованості навчально-виховного процесу на досягнення соціально закріпленого результату, що зумовлює необхідність чіткого визначення засвоєння дитиною змісту освітніх ліній, орієнтує освітян на цілісний і загальний розвиток дитини, підкреслює можливість закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань та умінь. Базовий компонент дошкільної освіти - це Державний стандарт дошкільної освіти України, який у нашому дошкільному закладі реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Програми:

1.“ДИТИНА” ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 2 ДО 7РОКІВ К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка,2016-304с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  (лист МОН України №1/11– 16163від 09.11.2015р.) Наук. Керівник О.В.Огнев'юк 
2.ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГОВІКУ  “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ”  / О. О. Андрієтті, О. П. Голубович, О. П. Долин- на, Т. В. Дяченко, Т. С. Ільченко, Г. Є. Іванова, Г. М. Лисенко, Т. В. Панасюк Трикоз. — Тернопіль: Мандрівець, 2013. — 104 с.       Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ Міністерства освіти  і науки, молоді та спорту України від 21. 05. 2012 р. № 604)