Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником закладу
протягом календарного року згідно електронної реєстрації

( http://reg.isuo.org/preschools ) на підставі:
* заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
* медичної довідки про стан здоров’я дитини з висно
вком лікаря, що дитина
може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
* медичної картки форма 26;
* копії свідоцтва про народження дитини;
* згода на обробку персональних даних дитини.
Відрахування дитини з дошкільного закладу:
* за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
* на підставі медичного висновку про стан здоров’я
дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування у дошкільному
закладі даного типу;
* у разі відсутності плати за харчування дитини про
тягом двох місяців без
поважних причин.