- відданість справі 
                     - організація освітньо – 

                       розвивального процесу

                     - любов до дітей  
                     - організація гурткової роботи
                     - школа «Гнома – економа»
                     - кваліфікований педколектив
                     - актуальність завдань освіти
​​​​​​​